برگزاری اولین نمایشگاه و مسابقه سراسری طرح و نقشه فرش دستباف

اولین نمایشگاه و مسابقه سراسری طرح و نقشه فرش دستباف توسط شرکت شهرک‌های صنعتی کرمانشاه برگزار شد.